آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یاقوت کبود

 

ديدن ياقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت . تعبير اين خواب براي زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردي را براي زندگي انتخاب خواهند كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)