آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آخرین وداع

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)