آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسباب خانه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تميز كردن اثاثيه‏ى خانه در خواب، نشانه‏ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)