آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اکسیر حیات

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب چيزى به عنوان اكسير حيات مشاهده نموديد، بدين معنا است كه براى رسيدن به زندگى بهتر تلاش مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)