آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بنگاه املاک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى بنگاه املاك در خواب، بيانگر آن است كه يكى از اطرافيانتان قصد دارد شما را امتحان كند. اگر در خواب ببينيد كه براى كارى به بنگاه املاك مراجعه كرده‏ايد، علامت آن است كه دست به كارهاى اشتباه مى‏زنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)