آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اصلاح موی سر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ  اگر خواب ببينيد مي خواهيد به آرايشگاه برويد و موي سر خود را اصلاح كنيد ، علامت آن است كه براي پيش بردن اهداف خود نقشه مي كشيد . اما نيروي كافي براي عملي كردن نقشه ها صرف نمي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)