آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پس مانده غذا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پس مانده هاي غذا در خواب ، علامت آن است كه در رابطه با مسايل اجتماعي شكست خواهيد خورد و احساس نوميدي خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)