آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آثار باستانی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر آثار باستانى را در خواب ببينيد، بدين معنى است كه تا زمان زيادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)