آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استخوان ماهی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)