آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استاد دانشگاه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن استاد دانشگاه در خواب، معنايش آن است كه به خاطر بى‏دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)