آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تسویه حساب مالی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب بينيد كه با كسى تسويه حساب مالى مى‏كنيد، به اين معنا است كه عده‏اى از موفقيت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)