آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تکنسین آزمایشگاه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تكنسين آزمايشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است كارى را كه در پيش گرفته‏ايد با موفقيت به پايان مى‏رسانيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)