آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن و گفتگو با پدر بزرگ يا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است كه با مشكلاتي مواجه مي شويد كه به سختي مي توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز ديگران سر انجام بر مشكلات غلبه مي كنيد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه با پدربزرگ يا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستيد، دلالت بر رسيدن به اهدافتان دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)