آدرس  »موضوعي انتخاب نشده«

در مورد نرم افزار

 

بنام خدا

اين نرم افزار برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف مي باشد ولي بيان تعبير خواب معبران مختلف دليل بر رد يا قبول صحبتهاي آنها نمي باشد

مستند ترين بخش اين نرم افزار مربوط به کتاب زير مي باشد.

کتاب :  تعبير خواب از محمد ابن سيرين ودانيال نبي

تاليف : ابوالفضل کمال الدين حبيش بن ابراهيم تفليسي

اميد است اين نرم افزار تا حد ممکن کمکي قابل قبول به دوستان ارائه نمايد

خواهشمند است اشکالات موجود را جهت برطرف کردن اشتباهات با ايميل نوشته شده در ميان گذاريد

 

 

توجه : نظر به اينکه در جستجوي کلمات هميشه افراد از کلمه اي استفاده مي کنند که در شهر يا محل آنها مرسوم مي باشد لذا مجبور بودم از تمام کلمات مرسوم استفاده نمايم

مثلا براي کلمه حامله مي توانيد از کلمات آبستن . باردار. بارور نيز استفاده نمائيد .

و اين عمل تنها در قسمت index نرم افزار امکان پذير مي باشد . ومي توانيد کلمه مورد نظر را در آن قسمت تايپ نمائيد وتايپ کلمات هم معني شما را به يک موضوع هدايت خواهد نمود. و شما مي توانيد پس از ديده شدن کلمه مورد نظر بر رويش دو بار کليک نمائيد .تا به تعبير آن موضوع دست پيدا کنيد

 

 

توجه:

مطالبي که به اين رنگ نوشته شده بعلت ناشناس بودن معبر داراي اعتبار لازم وکافي نمي باشد و فقط براي خالي نماندن موضوع درج شده است

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)