آدرس  در مورد نرم افزار >

تعبیر خواب شما

 

جهت تعبير خوابهايتان در صورت تمايل از ما کمک بگيريد

 

درصورت تمايل خوابهايتان را به آدرس ايميل زير ارسال نماييد

tabir.khab@live.com

 

قابل ذکر است

به علت حجم زياد ايميلها

تنها خوابهائي تعبير برايشان انجام خواهد گرفت که در سرنوشت شخص تاثير داشته باشد

تعبيرخواب بانام ونام خانوادگي شما درج خواهد شد

کساني که مشخصات کامل را ارسال نکنند از انجام تعبير برايشان معذوريم

 

 

توجه مهم : فقط قسمتهاي مهم خوابتان که موجبات نگراني يا ترس و يا غيره .... گرديده را با جزئيات کامل بفرستيد

مثال : اين طور ننويسيد (من در خواب يک گل ديدم) اين طور بنويسيد (من در خواب گلي قرمز رنگ که بسيار شاداب يا پژمرده بود را ديدم)

 

 

1 . نام و نام خانوادگي

2 . جنسيت

3 . سن

4 . مجرد يا متاهل

5 . تعداد فرزند

6 . وضعيت جسمي (سالم يا بيمار)

7 . رشته و مدرک تحصيلي

8 . شغل

9. اعتقاد به مسائل ديني

10. سطح رفاه اجتماعي

11 . استان محل زندگي

12 . تا چه حدي به تعبير رويا اعتقاد داريد

13 . تعداد دفعات تکرار شدن خواب

 

تبصره : کساني که شب غذاي سنگين خورده اند چون خوابشان تعبير ندارد از ارسال آن خوداري فرمايند

تبصره : کساني که شب قبل يا چند روز پيش از آن به موضوع آن خواب فکر کرده اند و يا مطلبي خوانده اند و يا فيلمي ديده اند نيز بعلت تعبير نداشتن خواب از ارسال آن خود داري فرمايند

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)