آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

آموزش کوتاهی مو مدل مصریبا توجه به درخواست های شما عزیزان برای انواع کوتاهی ها مناسب دیدیم این بست را اختصاص دهیم برای پایه و اساس کوتاه کردن مو و انواع مدل های مصری :

مدل های مختلف مو بر اساس زاویه های متفاوتی که مو بر اساس آن کوتاه می شود بوجود می آید. در بعضی از مدلها کوتاهی فقط از یک زاویه استفاده می شود مثل مدل مصری ساده که مو با زاویه ی صفر و مدل تیفوسی که مو با زاویه نود درجه کوتاه می شود . در بعضی از مدلها ، مو ی سر با استفاده از چند زاویه ی متفاوت کوتاه می شود .

مانند مصری فانتزی که از زاویه صفر و نود استفاده می شود یا یا مدل قارچی که باز با زاویه های صفر و نود و در مدل های قارچی فانتزی از زاویه های چهل و پنح درجه نیز استفاده می شود . بنابراین  با کوتاه کردن قسمت های مختلف سر با زوایای متفاوت مدل های متفاوت ایجاد می شود . در زیر حالت های مختلف کوتاه کردن مو با زاویه های متفاوت نشان داده شده است.  ثابت و درست نگه داشتن مو  در این زاویه ها اساس و پایه ی کوتاه کردن مو را تشکیل می دهد. بدون شناخت این زاویه ها و درست نگه داشتن مو در حالت موردنظر هرگز  به یک کوتاهی دلخواه و شیک نمی رسیم .

برای کوتاه کردن مو از زاویه های صفر، چهل و پنج ، نود، صدو ده ، صدو سی و پنج و صدو هشتاد استفاده می کنیم.

درج بندی برای کوتاهی موشکل بالا نحوه ی گرفتن لایه های ی مو  را در  زوایای چهل و پنج و نود درجه نشان می دهد .

به خاطر سپردن این زوایا بسیا مهم می باشد.

مصری ساده یا مدل کلئوپاترا ( مخصوص موهای بلند و متوسط):

کوتاهی مصری

۱-     مو را جهت خواب خودش شانه کرده و با اسپری مرطوب می کنیم.

۲-     تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم. ( از فرق سر تا پس سر و امتداد همان تا انتهای گردن به طوری که مو به دو قسمت مساوی تقسیم شود. بعد از تیزی یک کوش تا تیزی گوش دیگر به طور عمودی جدا می کنیم . از قسمت استخوان برجسته ی پشت سر نیز بطور افقی جدا می کنیم. پایین ترین لایه نزدیک گردن را رها می کنیم و بقیه را با کلیپس ثابت می کنیم تا مزاحم کار نشود.)

۳-     در این مدل زاویه ی کوتاهی مو فقط صفر درجه است پس لایه ی اول را  خوب شانه کرده با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم. این لایه ، لایه ی راهنماست. سپس لایه لایه مو را باز کرده با توجه به قد راهنمای زیر مو ها را با زاویه ی صفر درجه کوتا می کنیم تا به مرکز سر برسیم

۴-     هر قسمت جهت خواب خودش کوتاه می شود . دور مشتری می چرخیم و لایه ها را کوتاه می کنیم. مو به هیچ عنوان به سمت چپ یا راست کشیده نمی شود . منظورم این است لایه های مو حرکت نمی کنند این شما هستید که باید حرکت کنید تا زاویه ی صفر درجه ی مو تغییر نکند و مو درست کوتاه شود.

۵-     سپس نوبت به قسمت های بغل سر می رسد . یک لایه بطور افقی از یغل سر جدا کرده و با نزدیک ترین لایه ی راهنما ی پشت گوش و با زاویه  ی  صفر درجه این لایه را کوتاه می کنید. سپس لایه ی بعدی را هم همینطور یه طور افقی حدا کرده و کوتاه می کنیم تا لایه ی بغل کاملا کوتاه شود. برای طرف دیگر نیز همین کار را انجام دهید. و در نهایت چک افق را جهت حسن ختام کار انجام می دهیم.

در این مدل کوتاهی مو به حالت صاف و در انتها در امتداد یک خط راست افقی دیده می شود .

مصری ویدل ساکسون: ( مخصوص موهای کوتاه )

تقسیم بندی پنجگانه ی سر ا انجام می دهیم . در این مدل لایه ی اول  موی پشت سر با زاویه ی ۹۰ درجه کوتاه می شود. بلندی این لایه حدود ۳ سانتی متر است . این لایه کمی حالت پفی به مو ها می دهد.

بقیه درست مثل موارد مصری ساده است بجز این که قسمت های جلوی گوش را خوب شانه کرده و به پشت گوش می کشیم و بعد همه را با راهنمای بغل گوش و با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم . این قسمت را چون پشت گوش کشیده ایم کمی بلند تر و به حالت اریپ در می آید . و به همین علت این قسمت را بعد از کوتاهی بصورت مستطیل های کوچک دوباره کنترل کرده و اضافات مو را بطورت اریپ کوتاه می کنیم . در نهایت دو تیکه ی جلوی گوشها کمی بلند تر و به حالت اریپ و نوک نیز باقی می ماند.

مصری فانتزی :

مصری فانتزی با چتری جلوی سر متمایز می شود.

ابتدا مو را به صورت مدل مصری ویدل ساکسون کوتاه می کنیم بعد یک مستطیل از هشت ابرو تا هشت ابرو ( یعنی درست جایی از ابرو که به طرف پایین قوس برمی دارد ) یا به عبارتی از قله ی هر دو ابرو یک مستطیل از جلوی سر جدا می کنیم و امتداد می دهیم و یک لایه هم از مرکز سر بر می داریم . این مستطیل را با کلیپس جدا می کنیم. سپس بلندی قد چتری را که در این مدل تا وسط دو ابرو است مشخص کرده و یک لایه ی کوچک از جلوی سر جدا کرده و به اندازه ی وسط دو ابرو کوتاه می کنیم . این لایه ، لایه ی راهنما است . سپس همه ی مستطیل جدا شده را با کمک لایه ی راهنما با زاویه ی نود درجه کوتاه می کنیم . ( قد چتری جلو به دلخواه مشتری می تواند بلند تر نیز باشد . حتما این مورد را با نظر مشتری هماهنگ کنید ) حالا این مستطیل را به سه یا چهار مستطیل کوچکتر تقسیم کنید و کوتاه بلندی  موها ی آن را مرتب کنید .

در عکس زیر موهای جلوی گوش به عقب کشیده نشده و دقیقا به اندازه ی قد راهنمای پشت گوش کوتاه شده است .

آموزش کوتاه کردن مو

آموزش کوتاهی مو مدل مصری

 

مصری مدل ژان پییر:

انواع مدل مو مصری

از پشت سر لایه ی اول با زاویه ی صفر درجه کوتاه می شود . این لایه لایه ی راهنماست . لایه های بعد را تا مرکز سر با زاویه ی چهل و پنج درجه کوتاه می کنیم . دور تادور سر می چرخیم و هر لایه را در جهت خواب خودش با زاویه ی چهل و پنج درجه و به طور افقی کوتاه می کنیم . قسمت های بغل را از زیر با کمک بلند ترین قد راهنمای پشت گوش با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم . بعد قسمت های بغل را بسته به حجم مو به یک یا دو لایه تقسیم کرده و به طور اریپ به طرف صورت کشیده با در نظر گرفتن قد راهنما کوتاه می کنیم. که باز حالت نوک تیزی به جلوی مو می دهد . در آخر هم یک مستطیل از هست ابرو تا هشت ابرو جدا کرده و آن را با راهنمای بلندی دو طرف طول مستطیل کوتاه می کنیم. درواقع کوتاه بلندی ها را مرتب می کنیم.

مصری مدل سوفیا ( برای موهای بلند) :

مدل مو صوفیا

تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم.

مدل سوفیا مانند مدل کلئوپاترا کاملا زا زاویه ی صفر درجه کوتاه می شود . ولی در مدل کلئوپاترا انتهای مو به حالت یک خط صاف دیده می شود . براشینگ آن نیز به همان صورت است ولی در مدل سوفیا انتهای مو به سمت داخل حلقه می شود.

مانند مدل کلئوپاترا تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام دهید. لایه ی اول از پشت سر با زاویه ی صفر درجه کوتا می شود. در لایه ی دوم نیز با زاویه ی صفر درجه و با توجه به قد راهنمای زیر نیم الی یک سانتی متر  بلند تر کوتاه می شود . بقیه ی لایه ها با در نظر گرفتن قد راهنمای زیر کوتاه می شود. این نیم سانت بلندی باعث می شود که مو به طرف داخل قشنگ حلق شود. و براشینگ آن نیز  به سمت داخل است.

مدل های کلئوپاترا و سوفیا با درخواست مشتری می توانند در جلوی سر چتری داشته باشند. که چتری کلتوپاترا بصورت صاف و چتری سوفیا بصورت کلوش است.

چتری مو صاف

چتری کلتوپاترا بصورت صاف

چتری مو

چتری سوفیا بصورت کلوش

با تشکــــر از دنیای عزیز

زیبــــا شــو دات کام

 

مطالب مرتبط

۴۳ دیدگاه‌

 1. d.o گفت:

  سلام من موهام فره و مامانم گیر داده الا بلا باید موهاتو کوتاه کنی اونم از نوع مردونش
  دوس ندارم کوتاه کنم چون بهم نمیاد مثلن فرض کنید موهامون فره از پشت گردن کوتاه کنیم میاد بالای گوش وا میسه
  من موهام تو تابسون تا بالای باسنم بود ولی کوتاه کردم تا شونه هام الان یه ذره از پشت گردنم پایینه چون فره
  حالا اگ پسرونش کنم چی میشه؟
  تورو خدا راهنمایی کنید من چه مدلی بزنم که اونطوری نشه با این ک دلم نمیخاد کوتاه کنم ولی مامانم کوتاه بیا نیست
  تو رو خدا تا وقتی نرفتم ارایشگاه بگید چه مدلی بزنم ک فر نشه بره بالا ک کوتاه تر دیده بشه
  صورتم کشیدس سفیدم اصلنم موی کوتاه بهم نمیاد
  تو رو خدا کمکم کنید
  اگ کوتاه کردم خبر میدم ولی تااون موقه شما راهنماییم کنید😭😭😭💁💁💇💇💇👸👸

  [پاسخ]

 2. منیژه گفت:

  ممنونم از توجهتون به سوالها اگه ممکنه مدل تیفوسی را با شکل اموزش دهید

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =