برچسب: افراد قد بلند

۰

رابطه قد و غذا

وقتی صحبت از قد و روش‌های افزایش آن به میان می‌آید، هزاران روش رنگارنگ ردیف می‌شوند که در این میان برخی فقط در حد حرف هستند و برخی دیگر تا حدودی می‌توانند مفید باشند....

چه بپوشیم تا اندامی متناسب و زیبا داشته باشیم ۰

چه بپوشیم تا اندامی متناسب و زیبا داشته باشیم

افراد زیادی هستند که از طرز پوشش خودشان گله و شکایت دارند، پس دانستن این نکته ها برای هر کسی می تواند مفید باشد. افراد قد کوتاه: اگر شما، قد کوتاهی دارید،نباید از لباسهایی...