برچسب: تاثيرگذاری

۰

زندگی زیبـا می شود

چرا اکثر مردم در پاسخ به این سؤال که «آیا زندگی ات را دوست داری؟» می‌گویند: «منظورتان چیست؟» چرا اکثر مردم به این سؤال با تأخیر جواب می‌دهند و چرا بلافاصله نمی‌گویند: «بله». مگر...

۳

تاثیرگذار باشید

همه ما می‌توانیم به محتوا و معنای حرکت‌های بدنی- اندامی و یا ایما و اشاره‌ای (ارتباطات غیر کلامی) یکدیگر پی ببریم، توانایی برقراری ارتباطات غیر کلامی از جمله مؤثرترین شیوه‌ها جهت نفوذ تأثیرگذاری بر...