برچسب: تاریخچه پسته

۰

مختصر و مفید از پسته

خشکبار منابع مناسبی برای تامین مواد مغذی از جمله پروتیین ها و ویتامین ها و مواد معدنی لا زم برای حفظ سلا مت بدن هستند. در میان خشکبار پسته از اهمیت خاصی برخوردار است...