برچسب: تمرین در آب

تنها با ده دقیقه تمرین در آب چربی هایتان را آب کنید ! ۱

تنها با ده دقیقه تمرین در آب چربی هایتان را آب کنید !

نویسنده: شلی درزد در ادامه، برنامه ای برای تقویت و شکل دادن به عضلات و سوزاندن مقدار زیادی کالری، معرفی می شود که با وجود سنگینی، فشاری بر اندامهایتان وارد نمی آورد. علت آن...