برچسب: تنهايی و تأثير آن بر انسان

۳

تو را زیباترین می دانم ای دوست

با به‌ دست آوردن دوستان خوب، منافع زیادی به شما می ‌رسد و چیزهای بسیاری یاد خواهید گرفت. این مزایا آنقدر زیاد است که حتی تصور آن را نمی‌توانید بکنید. در طی پژوهشی طولانی...