برچسب: جملات خوب و بد برای کودکانمان

۱

جملات خوب و بد برای کودکان

در این مطلب به نحوه ارتباط با کودک در واقع پنج جمله خوب و هفت جمله بد برای کودکان که بسیار شایع نیز هستند می پردازیم.  من تو را دوست دارم ولی این کار...