برچسب: درمان طاسي

۱

راجع به کاشت مو

ازدیرباز نداشتن موهای زیبا وپرپشت ازدید مردم نشانه عدم سلامت ویکی ازمعیارهای عدم زیبایی بوده است.ازاین رو اغلب افراد کم مودر آرزوی داشتن موهای زیبا میسوختند.بسیاری از شرکت های دارویی وکارخانه های مختلف با...

۰

درمان طاسی رویا نیست!

به طور کلی پیوند مو، یعنی انتقال مو از قسمت‌های پشت سر به قسمت‌های جلو و جاهای خالی سر. موهای پشت سر نسبت به هورمون‌های مردانگی مقاومت بیشتری دارند. این هورمون‌ها باعث ریزش موها...