برچسب: دندان و نوروز

۲

نوروز و مراقبت از دندانها

در مسافرت و یا مهمانی، میتوان با مسکنهای رایج مانند استامینوفن، بروفن و مفنامیک اسید درد را به طور موقت کاهش داد. ولی در اولین فرصت باید به یک کلینیک دندانپزشکی مراجعه و دندان...