برچسب: دندان کودکان

۱

وقتی کودک دندان درمی آورد

دندان‌های شیری شیرخواران از سن حدود ۶ ماهگی از میان لثه‌ها رویش دارد اما ممکن است در شیرخواری کمی دیرتر تا ۱۲ ماهگی به تأخیر بیافتد و بعضی در همان سن ۸-۶ دندان داشته...

۰

مراقبت از دندان‌های کودکان

کودکان نوپا ۱۶ عدد دندان شیری در دهان خود دارند برخی از این دندان‌ها ممکن است خراب شده باشند، ولی پدر و مادر کودک اهمیتی به آنها ندهند. توصیه متخصصان به پدر و مادرها...