برچسب: رازیانه

۵

گیاه درمانی

از ابتدای تاریخ منبع اصلی درمان بیماران گیاهان داروئی بوده است در سرزمین ما نیز گل وگیاهان داروئی توسط عطاری ها توزیع می شود.در این مطلب برای آگاهی خوانندگان، اطلاعات کلی در مورد گیاهان...