برچسب: سالك

۱۹

سالک و درمان آن

لیشمانیوزبیماری انگلی است که توسط گونه ها مختلف تک یاخته ای بنام لیشمانیا ایجاد می شود . این بیماری در ۸۸ کشور جهان که اکثرا کشورهای حال توسعه هستند دیده می شود . لیشمانیوز...