برچسب: سوپ پیاز فرانسوی

۲

آموزش دو سوپ ساده و خوشمزه

این پست را اختصاص می دهیم به آموزش چند سوپ خوشمزه و ساده که اغلب بیس انواع سوپ ها هستند؛این ماده غذایی خاصیت تسکین‌دهنده و ضد‌التهاب برای آن‌هایی که سرماخورده‌اند، دارد. به‌هر حال، این...