برچسب: مهار استرس با تغذیه مناسب

۰

نگرانی را در سفره غذا نگذارید

رابطه ی بین استرس، اضطراب و نگرانی با ازدیاد فشار خون از دیرباز شناخته شده است. دیده شده است که در مقابله با بلا یای طبیعی و در مقابله با شرایط سخت زندگی فشار...

۱

مهار استرس با تغذیه مناسب

استرس را همه می‌شناسند و نیاز به توضیح ندارد. حتی کودکان هم امروزه این واژه را به کار می‌برند و شاید حتی دست و پا شکسته معنی آن را هم بدانند. آن‌قدر کتاب، مقاله،...