برچسب: مو سالم

۰

چگونه موهای سالمی داشته باشیم؟

بعد از تمام شدن فصل تابستان، بسیاری از افراد بدلیل استفاده زیاد از استخر و دریا باعث می شود که موهایشان در معرض قرار گرفتن آب نمک ، کلر و آفتاب آسیب ببیند و دایما از ظاهر موهای کدر و خشک خود شکایت کنند. در اینجا زیباشو قصد دارد، مراحل اساسی برای برگرداندن موهای سالم را به شما ارائه دهد.