برچسب: وقتی ترش می کنید

۰

وقتی ترش می کنید

گاهی برگشت محتویات معده به درون مری، حتی در افراد سالم هم وضعیت غیر معمولی نیست و حدود ۳۵-۲۵ درصد افراد سوزش ناشی از این برگشت را در طول عمر خود تجربه نموده‌اند که...