برچسب: گریم پیشانی

گریم و آرایش ابرو و پیشانی ۰

گریم و آرایش ابرو و پیشانی

در چند پست قبلی  در مورد چارچوب گریم و آرایش صحبت کردیم و همانطور که قول دادیم امروز می رسیم بحث گریم و آرایش ابروها و پیشانی. امیدوارم که مفید باشه… ابرو ها: برای چهره...