تست شادیروانشناسان مي گويند شادي قابل اندازي گيري است.

این آزمون توسط پروفسور «Ed Diener» از دانشگاه Illinois طراحی شده و انجام آن کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

براي اينکه مقدار «شادي» خود را متوجه شويد، به 5 جمله زير توجه کنيد و نظر خود را (موافق يا مخالف) به صورت عددي مابين 7-1 انتخاب کنيد. با خود رو راست باشيد و پاسخ را متناسب با واقعيت انتخاب کنيد. پس از پاسخ به هر 5 جمله ، دکمه محاسبه را فشار دهيد تا امتياز شما محاسبه شود و نتيجه را مشاهده کنيد.

 

منبع سایت دکتر رهام

بازگشت به زیباشو دات کام