زیباشو دات کام

ضرب المثل های پارسی

« غ »


ضرب المثل هاي ايراني

 

غاز ميچرونه !

غربال را جلوي كولي گرفت و گفت : منو چطور مي بيني ؟ گفت : هر طور كه تو منو ميبيني !

غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !

غليان بكشيم يا خجالت  ! (( مائيم ميان اين دو حالت  ... ))

غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !

غوره نشده مويز شده است !