زیباشو دات کام

ضرب المثل های پارسی

« ض »


ضرب المثل هاي ايراني

 

ضرب خورده جراحه !

ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !

ضامن روزي بود روزي رسان !

ضرر بموقع بهتر از منفعت بيموقعه !

ضرر كار كن، كار نكردنه !