روشهایی برای درمان چاقیهای موضعی

چاقی های موضعی چاقیهایی هستند که در نواحی خاصی مانند بازوها ، شکم ، کمر ، بالای ران ، داخل ران ها ، پشت زانو دیده میشود واین نوع چاقی ها با ورزش ورژیم غذایی به تنهایی از بین نمیرود ونیاز به درمانهای موضعی دارند.روش های موضعی مانند: کویتیشن،rf(رادیوفرکوئنسی) ، مزوتراپی ،کربوکسی تراپی ،کرایولیپولیز ولیپولیز میباشد .این روش ها به اختصار توضیح داده میشود.

کویتیشن :
این دستگاه با امواج فراصوت سلولهای چربی را متلاشی کرده وآنها را برای سوختن دربدن یا دفع درکبد آماده می کند.این امواج با ایجاد حبابهای میکروسکوپی باعث پاره شدن سلولهای ذخیره کننده چربی شده وسپس این چربی به گلیسرین واسیدهای چرب آزاد(مولکولهای تشکیل دهنده چربی) وچربی امولسیون شده درآب تجزیه شده و به رگهای لنفی وارد شده وبه کبد رفته وتبدیل به مواد قابل سوختن در ماهیچه ها شده و ازطریق ادرار دفع یا درماهیچه ها سوزانده میشوند.اینجا نقش فعالیت بدنی ورعایت تغذیه مناسب ،شامل کم چربی وکم کالری به خوبی مشخص می شود.

کسانی که نمیتوانند از این روش استفاده نمایند:
پس ازانجام کار بطورموقت مقدارچربی خون بیشترشده ودرنتیجه برای کسانی به صورت ارثی یا ژنتیکی دچارمقادیر بالای چربی خون (کلسترول بالای ۳۰۰ یا تری گلیسرید بالای ۵۰۰)

فشارخون کنترل نشده
خانمهای باردار،شیرده یا تازه زایمان کرده یا درروزهای عادت ماهانه (درمورد شکم در خانمها)
افراد دارای PACE MAKER قلبی یا بیماری قلبی یا هروسیله الکترونیکی داخل بدن
وجود تب بالا،سرطان ،بیماری سل،بیماریهای شدید کبدی یا کلیوی
ایدز،هپاتیت،فتق شکمی
درمان طولانی مدت با آسپیرین یا مسکن ها
مشکلات انعقاد خون،آسم،سابقه لخته خون در سیاهرگها ووجود تاتو،لک پوستی یا بافت کلوئید
مثل سایر روشهای لاغری موضعی،اساس درمان موفق برپایه رژیم درست غذایی و ورزش بوده وبدون اینها احتمال عدم موفقیت یا برگشت سریع چاقی بسیاربالاست.نتایج درمان با این دستگاه درصورت رعایت نکات گفته شده بسیارچشمگیر می باشد.فاصله بین جلسات هفتگی بوده وتا بدست آوردن نتیجه مطلوب یا تا زمانی که دیگرپیشرفتی درنتایج دیده نشود ادامه می یابد.

حداقل تعداد جلسات باید بین ۸ تا ۱۲ باشد.درصورت رعایت رژیم غذایی مطلوب وفعالیت بدنی در هر جلسه بین ۱ تا ۲ سایز(۲ تا ۴ سانتیمتر) درنواحی بزرگ مثل شکم وپهلوهاکاهش سایز خواهیم داشت.ترکیب این روش با دستگاه R.F و خصوصا مزوتراپی سرعت و مقدارنتیجه گیری را بسیار تغییر میدهد.فاصله بین جلسات از ۴ تا ۱۰ روز بسته به میزان پاسخ به درمان ،متغیر بوده وبه طور متوسط یکهفته می باشد.

حین انجام کار باید تمام وسایل فلزی والکترونیکی (موبایل) را از بدن دورکرد،چرا که احتمال آسیب به بدن یا دستگاه الکترونیکی وجود دارد.پیش وپس از درمان با این دستگاه باید مقادیر زیادی (درحد تحمل) آب نوشید.

ویژگی:
• درمان بدون نیاز به بیهوشی و غیر تهاجمی
• آسان و راحت ، بدون درد ، بدون ایجاد اسکار
• اثر بخشی در عین امنیت و سلامت کامل
• زمان درمان کوتاه ( ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ) و نیز زمان بقای اثر درمانی بالا
• بهره گیری از گزینه های پالس مکانیزه برای راحتی درمان
• قابلیت درمان چربی های موضعی بازوها ، شکم ، کمر ، بالای ران ، داخل ران ها ، پشت زانو

RF(رادیوفرکوئنسی) :
این روش همانطور که از نامش پیداست بااستفاده ازامواج فراصوت (همان امواج مایکروفر یا سونوگرافی ) البته بافرکانس خاص ایجاد گرما وتحریک سلولی کرده و باعث افزایش ساخت وسازدرسلولهای پوست و سوخت وسازدرسلولهای چربی میشود.نتایج حاصله افزایش سفتی وحالت ارتجاعی پوست وکاهش افتادگی آن و دربافت چربی با کاهش مقدار آن همراه است.البته میزان پاسخ دهی به ژنتیک پوست وچربی ،تعداد و فاصله جلسات انجام آن برمیگردد.این روش برکاهش پهنای ترکهای پوست نیز(که حاصل از بارداری یا چاق ولاغرشدن میباشد)تاًثیر بسیارخوبی دارد.

میدانیم که درهرجاآب وجود دارد ،امواج فراصوت میتواند آب را به لرزش شدید واداشته ودرنتیجه آنرا گرم نماید.گرمای آب به بافتهای اطراف منتقل شده ودراین بافتها هم دراثرگرما تغییراتی ایجاد شود.اگرشدت یا فرکانس خاصی اعمال شود میتواند آب را جوش آورده یا باعث سوختگی در بافت شود.ازهمین خاصیت برای آشپزی استفاده میکنیم.!! البته انواعی که در پزشکی استفاده می شود کاملا مخصوص وتحت کنترل و بی زیان بوده وسالها تمام آزمایشاتی را که بی ضرربودن آنرا اثبات نمایند،با موقثیت پشت سر گذاشته اند.

گرما درحدکنترل شده ای که شرح داده شد باعث شدت گرفتن واکنشهای شیمیایی ،بیوشیمیایی و تشدیدفرایندهای رشد،ساخت وسازسلولی و کاهش تخریب آن می شوند.درنتیجه دربافت چربی ،برداشت ومصرف افزایش یافته ودرپوست ،سرعت ساخت وسازبیش از سرعت تخریب ومرگ سلولی شده ونهایتاً ازحجم چربی کاسته وبه عمروبازسازی پوست می افزاید.

بیشترین تاثیرات با هفته ای ۲ جلسه وحداقل ۱۲ جلسه دیده می شود.البته نوع وقدرت دستگاه نیز به شدت تآًثیرگذار میباشد.البته درکل کمیت وکیفیت اثراین روش به اندازه مزوتراپی یا کاویتاسیون ((CAVITATION یا لیزر درمانی نبوده وباید به آن به مثابه یک درمان کمکی نگاه کرد.البته هیچیک از روشهای دیگر تاًثیر مثبت همزمان برپوست نداشته وخصوصا درمواردی که سفت شدن همزمان پوست مدنظرمیباشد فقط RF میتواند موًثر باشد.

درحین درمان فقط گرمای دلپذیری حس میشود واز درد وسوزش وتورم و….خبری نیست.ازنکات مهم استفاده از این روش ،نداشتن هرکونه وسیله الکترونیکی مثل دستگاه ضربان ساز قلب(PACE MAKER)، پروتزیا وسایل فلزی یا مثل آن،چربی خون خیلی بالا وبرای خانمها بارداریا شیرده نبودن است.مانند بیشترروشها یا دستگاههای لاغری موضعی ،داشتن رژیم غذایی درست وورزش رکن اساسی دفع چربی وافزایش سفتی وقوام پوست می باشد.

فاصله بین جلسات حداقل یک وحداکثردو جلسه درهفته بوده که بسته به نیازشخص یا تمایل به سرعت بخشی به شروع اثرمتغیر میباشد.تعداد جلسات نامحدود بوده ومسلما هرچه بیشتر انجام شود نتایج بهتری هم خواهد داشت.البته حداقل تعداد جلسات برای دیدن نتایج ، ۱۰ تا ۱۲ جلسه میباشد.خوشبختانه چون این دستگاه اختصاصاً برای پوست ساخته وتمام مجوزهای لازم ازمراکزجهانی استاندارد رابرای درمان درپزشکی کسب نموده لذا احتمال خطرسرطان زایی آن تاکنون صفرگزارش شده است.

مزوتراپی:یک تکنیک پزشکی است که باتزریق مکرر مقادیر کم داروها درلایه های مختلف پوست نتایج درمانی گوناگونی راایجادمینماید، این تکنیک درسال۱۹۵۲توسط دکتر میشل لوئی پیستور کشف شدو بمرور زمان کاربردهای مختلف آن شناسایی شد. این تکنیک ازسال۲۰۰۲ وارد کلینیک های امریکا شد وازسال ۲۰۰۵ درایران و بسیاری از کشورهای دنیا جهت درمان مواردی که ذکرمیشود بکارگرفته شد.

مزوتراپی نوعی تکنیک تزریق است که براساس اصول زیر طرح ریزی شده است:
– درمان موضعی برای مشکلات موضعی
-دسترسی مستقیم وسریع به بافت هدف
-استفاده ازمیکرودوز دارو (هومیوپاتی(
-تزریق های مکررومتعدد
این روش در رفع چاقی های موضعی شکم ،پهلو،ران ،بازو ،پشت وغبغب کارایی دارد.

۴) کربوکسی تراپی: دراین روش بااستفاده ازگان مخصوص وگازco2وتزریق درنواحی مدنظرمیتوان سلولیت وچاقی های موضعی درنواحی مانندران شکم وپهلوها رابرطرف نود.ازاین روش برای رفع خطوط ناشی ازچاقی ولاغری وبارداری افزایش کیفیت واستحکام پوست قبل وبعدازلیپوساکشن وتیرگی زیرچشم و…نیزاستفاده میشود.

۵) کرایولیپولیز: در سپتامبر سال ۲۰۱۰ روش لاغری موضعی کرایولیپولیز که یک روش غیرتهاجمی و غیر جراحی می باشد مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) قرار گرفت . نتایج مطالعات بالینی کاهش قابل توجه از بافت چربی را در مناطق تحت درمان نشان داد.غیرتهاجمی بودن کرایولیپولیز و استفاده از تکنولوژی سرمادرمانی برای کاهش سایز و حذف سلولهای چربی ، آنرا از روشهای دیگر متمایزتر و قابل قبول تر نموده به طوری که امروزه مورد استقبال در کشورهای مختلفی قرار گرفته است .

در این روش درمانی یک اپلیکاتور غیر جراحی و غیرتهاجمی ، سرمای کنترل شده از راه پوست را به طور کاملاً دقیق و بدون آسیب به پوست و بافتهای اطراف به بافت چربی زیر جلدی و سلولهای چربی می رساند. در اثر سرما سلولهای چربی ملتهب شده و می میرند و سیستم دفاعی و ایمنی بدن سلولهای چربی را هضم کرده و نهایتاً از طریق کبد دفع می شود.

در تحقیقات آزمایشگاهی ثابت شده که در طی روند دفع سلولهای چربی ، چربی خون و آنزیمهای کبد و عملکردکلیه هیچ گونه اختلالی را نشان نمی دهد و افزون بر این هیچ گونه زخم و یا اسکار در محل عمل گزارش نشده است.

مزایا:

غیرتها جمی: در واقع از هیچ نوع روش جراحی در کرایولیپولیز استفاده نمی شوددر نتیجه مشکلات مربوط به جراحی را ندارد.
تعدادجلسات کم : بطور معمول در ۱تا ۲ جلسه انجام میشود.
عدم نیاز به استراحت درمنزل
برگشت ناپذیری(بدلیل از بین رفتن سلول چربی): یکی از روش درمانی غیرجراحی است که به دلیل حذف سلولهای چربی برگشت پذیرنمی باشد.
ایمن برای تمام انواع پوست
پایداری و دوام نتایج درمان(بدلیل حذف سلولهای چربی)
کاهش سایز منطقه مورد نظر به طور دقیق

عوارض:
کبودی و قرمزی و گزگز و بی حسی خفیف در محل عمل تنها عوارض گزارش شده این عمل هستند که در طی یک الی دو هفته کاملاً برطرف خواهد شد.در این روش اپلیکاتور بدون نیاز به آمادگی قبلی به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت در موضع دلخواه قرار داده می شود و سرما باعث کریستالیزه شدن سلولهای چربی می گردد.بطورمعمول بعد از یک جلسه درمانی حداقل ۲۵ درصد وحداکثر تا ۸۰ درصد چربیهای موضعی در عرض ۲ هفته تا ۳ماه از بین میرود.

مناطق قابل درمان:
شکم ، پهلو و ران ،پشت قابل درمان است.

۶) لیپولیز: این سیستم لیزر روشی است که طی آن از یک فیبر نور لیزر به داخل بافت برای رفع چاقی استفاده میشود.در اثر تابش اشعه لیزر چربی ها بصورت نیمه مایع در می آیند که میتوانند به راحتی توسط بدن جذب یا از بدن خارج شوند. لیزر لیپولیز تحت بیحس موضعی و یا جهت احتیاط بیشتر وپیشگیری از عوارض احتمالی با بیهوشی کوتاه مدت انجام میشود ویک جلسه آن ۱تا۳ ساعت طول میکشد،در این روش سوراخ های ۱ تا۲ میلیمتری روی پوست ایجاد میشود وپس از تزریق مقداری مایع، سپس فیبر لیزر وارد پوست میشود. دربعضی متد چربی مایع توسط ساکشن خارج میشود. استفاده از لیزر برخلاف لیپوساکشن ظاهر پوست یکنواخت است. لیزر همچنین با تحریک کلاژن سازی سبب سفت شدن پوست میشود درنتیجه افتادگی پوست نیز برطرف میشود.

دوران نقاهت لیپولیز کوتاه وفرد پس از ۴ تا۵ ساعت مرخص میشود و پس از استراحت ۱تا۳ روزفرد میتواند مشغول بکار شود وتاثیرات عمل در ۳ تا۴ ماه مشخص میشود.لیپولیز برای بازوها،پهلوها،ران ،شکم وغبغب کاربرد دارد.همچنین برای رفع شلی پوست بخصوص دربازوها وغبغب وشکم کاربرد دارد. همچنین برای جوانسازی صورت میتوان از این متد کمک گرفت.از این متد برای رفع بزرگی سینه درآقایان (ژنیکوماستی) میتوان استفاده کرد.درخانم های باردار، افراد مبتلا به اختلالات انعقادی ، ضعف سیستم ایمنی بدن ، نارسایی قلبی ، کبدی ، کلیوی ، اختلالات ریتم قلبی یا وجود پیس میکرقلبی ، بیماریهای روانی و نسبت وزن به قد ( BMI )بالای۳۵ ( چاقی شدید ) لیپولیز توصیه نمیشود.

دکتر حسین رحیمی متخصص پوست،مو،زیبایی

زیبــاشــو دات کام

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. ملیحه گفت:

  منم همینطور,یادش میوفتم اشکم درمیاد.خیلی روش غیر اصولی وحشتناکیه:-(

  [پاسخ]

 2. reza گفت:

  سلام دوستان . من این بخش را مطالعه کردم بنظر بنده این روشها احتمالا مفید باشند ولی هیچ وقت به اندازه ورزش نمی توانند برای یک انسان مفید باشند البته ورزش مرتب و با برنامه . امیدوارم تمام مردم ایران روزی این امکان را داشته باشند حداقل روزی دو ساعت را به ورزش اختصاص بدهند.

  [پاسخ]

 3. پریوش گفت:

  کویتیشن رو ۱۰ جلسه بطور مستمر انجام دادم و ۱ میلیون هم هزینه کردم با رژیم غذایی و ورزش مناسب نه اینکه کمترین فرقی نکردم بلکه هم سایزم بیشتر شد و هم وزنم !!!!

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − شش =