برچسب: التهاب تیروئید

۳

بیماری های تیروئید

تیروئید غده کوچکی است که روی گردن و در زیر برجستگی غضروف تیروئید به‌ نام «سیب آدم» قرار دارد. این غده  شبیه یک پروانه است که دو بال آن در دو طرف گردن قرار...