برچسب گذاری توسط: روابط

۴

گاهـی بگو نـه و بشنو نـه!

اشتراک با دوستان: یکی از مشکلات زندگی بیشتر انسان‌ها، مشغول شدن به تعارفات بی‌حاصل است. متاسفانه گاهی حجم این تعارفات آنقدر زیاد می‌شود که افراد حاضرند تن به دروغ گفتن بدهند اما به دیگران...

ادامه مطلب.
۳

روابط سمی مـمنـوع

اشتراک با دوستان: در زندگی همه ما  بستگان و اطرافیانی حضور دارند  که نسبت به آنها مسئولیت  داریم. مادر، پدر، همسر، فرزندان، خواهر و برادر، فامیل، همسایه و …  طبیعی است که نسبت به...

ادامه مطلب.