تاثیرگذار باشید

همه ما می‌توانیم به محتوا و معنای حرکت‌های بدنی- اندامی و یا ایما و اشاره‌ای (ارتباطات غیر کلامی) یکدیگر پی ببریم، توانایی برقراری ارتباطات غیر کلامی از جمله مؤثرترین شیوه‌ها جهت نفوذ تأثیرگذاری بر دیگران است، نتایج حاصله از تعدادی پژوهش‌های به انجام رسیده در این زمینه، گویای آن است که انسان‌ها، به‌ویژه آنهائی‌که از بار عاطفی- احساس قویتری برخوردارند، می‌توانند در مدت زمانی بسیار کم، کسی را که برای اولین بار می‌بینند و با او هم صحبت می‌شوند، مورد تحلیل، ابراز نظر و تحت تأثیر خود قرار دهند 

هر چند در بحث بسیار جالب شیوه‌های متأثر نمودن دیگران و نفوذ به درونِ آنکس که می‌خواهیم (مخاطب یا مخاطبین)، ارتباط و ارسال پیام‌های غیر گفتاری از اهمیت بسزایی برخوردار است،

اگر کسی از توانایی همزمان:۱- تأثیر گفتار (ارتباط کلامی) ۲- نفوذ رفتار (ارتباط غیرکلامی) ۳- انتقال احساس (ارتباط عاطفی) برخوردار باشد، جزو افراد فراموش نشدنی، کاریزماتیک و دوست داشتنی محسوب می‌شود، توجه به توانایی‌های سه‌ گانه ذکر شده گویای آنست که دو بُعد از ویژگی‌های مزبور به ارتباطات غیرکلامی مربوطاند، و به همین دلیل است که اساسی ترین اعضای انتقال احساس و پیام عبارتند از: چشم‌ها، سکوت‌ها و چیزی نگفتن‌ها، لبخند زدن، به حالت اندوه فرو شدن، حرکات دست‌ها، بالا و پائین بردن صدا، سر تکان دادن‌ها و تاییدها و…. (فراموش نشود که تأثیر تمامی موارد ذکر شد، مشروطِ به برخورداری فرد از یک بستر درونیِ انسانی- اخلاقی و صادقانه می‌باشد، چه در غیر این صورت به نوعی شارلاتانیسم دچار شده‌اید که عاقبتی جز تحقیر و تمسخر و بی‌اهمیتی ندارد)، در این مقاله با مؤثرترین ابزارهای تأثیرگذاری و شیوه‌های به‌کارگیری آن‌ها، بیشتر آشنا می‌شویم.
تکنیک‌های نفوذ
اگر بتوانیم ازطریق ابزارهای ارتباط کلامی وغیرکلامی خود وتداخل وتعامل آن‌ها با یکدیگرفضایی ایجاد کنیم که منجربه ایجاد کنش و واکنش‌های عمدتاً ناملموس و بعضاً شفاف وقابل ملاحظه گردد، درنتیجه، حس عجیبی بین ما ودیگران برقرار می‌شود، اما چگونه؟! برای این‌که ازچنین نفوذ و تأثیرگذاریی برخوردار شوید:
الف: قبل ازهرچیزسعی کنید در ارتباطات و انتقال پیام‌های خود، صرفاً یک ابزاریا یک سوی پیام (گیرنده یا فرستنده) نباشید، بلکه عمیقاً و جداً خودّ «پیام» باشید، به بیان دیگر آنچنان گفتار را بیان کرده و انتقال دهید که مخاطب یا مخاطبین شما، بیش ازآنکه محتوای ارتباط و پیام را از طریق کلمات و گفته‌ها درک کند، به واسطه فضای ایجاد شده و احساس تأثیرپذیری که دراوایجاد شده، بفهمد. توانایی ایجاد چنین فضا و احساس سبب می‌شود تا مخاطبین، شما را پذیرفته و ازهمگامی وهمفکری با شما نه فقط خوششان بیاید بلکه لذت نیز ببرند، (احتمالاً برایتان اتفاق افتاده است که برای دیدار یا مصاحبت با کسی، با تمام وجودتان لحظه شماری کنید، در حالی که درهمان حال دیدن و یا گفتگو با بسیاری از افراد دیگرنه تنها برایتان عادی و معمولی، بلکه کسل‌ کننده نیز باشد).
ب: جهت اینکه انسانی مؤثر و متنفذ باشید، نه زیاد جدی و نه زیاد ایرادگیر باشید، زیرا در چنین صورتی مخاطبین خود را دچار نگرانی و اضطراب کرده و همین امر سبب می‌شود که به تدریج مورد بی‌توجهی و حتی طرد قرار گیرید، بنابراین برای مؤثر بودن و پذیرش از جانب مخاطبین، بایستی از نشاط و راحتی عمیق درونی و ذهنی برخوردار باشید تا اینکه هم با خود و هم با دیگران به راحتی و سهولت برخورد کنید، البته در این سمت و سو نه اجازه دهید کسی خودش را به شما تحمیل کند و نه خودتان، نه دیدگاه خودتان نه خاستگاه اندیشمندی خودتان را به هیچ کس تحمیل کنید، مطمئن باشید اگر حرفتان، رفتارتان و احساستان درست و بدون حسابگری‌های خودخواهانه و موذیانه باشد، به راحتی پذیرفته می‌شوید، زیرا برای نفوذ بر مخاطب چیزی بهتر و مؤثرتر از شاخص‌های: روراستی، شفافیت، معقولیت و صداقت نیست.
ج: برای مؤثر بودن بایستی با خودخواهی خداحافظی کنید، خودخواهی و غرور بی‌جا دیوارهای مستحکمی را بین تبادل احساسات و عواطف ایجاد نموده و همچون خوره اندیشه و احساسِ دوست داشتن و صمیمت را می‌خورد و از بین می‌برد، هیچ اشکالی ندارد که بعضی مواقع کوتاه بیائید، کوتاه آمدن به معنای با همدیگر راه رفتن و نهایتاً همزبانی و همدلی است، به‌همین دلیل است که انسان‌های مقتدر و مؤثر راحت‌تر، هم سکوت می‌کنند و هم با دیگران کنار می‌آیند.
د: برای مؤثر بودن، قبل از هر چیز مخاطبین خود را به وجد آورید، شور و حال لازم را ایجاد نموده تا اینکه آمادگی مورد نظر در جمع به وجود آید و نظرها جلب شود، و سپس با طمأنیه گفتار و احساس اصلی خود را (تبلیغ و ترویج و که در نظر دارید) مطرح نمائید. (مواظب باشید که در امتداد ایجاد شور و حال به لودگی، کم مایگی و یا … فرومایگی کشیده نشوید).
هـ : برای مؤثر بودن، آنگاه که باید گوش فرا دهید، عمیق و مشتاقانه بشنوید، این حرکت تأثیر عجیبی بر مخاطبین و جذب آن‌ها خواهد اشت.
و: برای مؤثر بودن، پر انرژی، قدرتمند و مهیج باشید (چه در احساس، رفتار و یا گفتار)، این امر سبب می‌شود تا مخاطبین با اطمینان و اعتماد بیشتری به شما توجه کرده و در ارتباط با درخور توجه بودن و با محتوا بودن احساس و گفتارتان، تردیدی به خود راه ندهند.
ز: برای مؤثر بودن، قاطع باشید زیرا انسان‌ها، به‌ویژه آنهایی‌که در ارتباط با مسائل زندگی برای خود تعریف و چارچوب دارند، از آدم‌های مستحکم، با شخصیت و مسنجم بیشتر خوششان می‌آید تا از افراد دمدمی مزاج و کسانی که چون پرکاه، حتی کوچک‌ترین باد از سویی به سوی دیگر پرتابشان می‌کند.
ح: برای مؤثر بودن، هرگز و هرگز و هرگز، فریب‌کاری نکنید، نفوذ و محبوبیت عوام فریبانه، به نفرت و طرد می‌انجامد.
ط: برای مؤثرتر بودن، چشمان مؤثر و سخنگو بسیار با اهمیتاند، چشمان با حیا و مواظت، چشمان باهوش و شفافت بسیار با اهمیت اند، کسی که می‌خواهد اثر گذار باشد باید با تحلیل شرایط و تشخیص موقعیت یا مستقیم و محکم و با به صورت گردشی و با توقف‌های لحظه‌ای به چشمان مخاطبین خود نگاه کند، مشکل است، می‌دانم، و حتی می‌توان گفت که خیلی مشکل است. ولی بیائید و تصمیم بگیرید که از صمیم قلب، چشمانتان، عشق و مهرورزی را در همه جا پخش کنید تا اینکه فضای کار و زندگی‌تان خوشبو و دلنواز باشد.
ی: برای مؤثر بودن، از نیشخند زدن بپرهیزید، کار جالبی نیست، نیشخند حالتی از بی‌احترامی و بی‌ادبی را به ذهن متبادر می‌کند، اگر با موضعی موافقید، بپذیرد  و اگر مخالفید، نپذیرید، این طور بسیار بهتر است، زیرا از رفتارهای کنایه‌ آمیز و طعنه زننده، هر کس می‌تواند برداشت متفاوتی داشته باشد. اما مهم‌ترین ویژگی که از تأثیرگذاری و نفوذ به دست می‌آید، دوست داشتن و خوش آمدن دیگران از شماست، به‌ طوریکه از کارکردن، صحبت کردن، قدم زدن و حتی بحث و مجادله کردن با شما، خشنود و خوشحالند. و این از بزرگ‌ ترین موفقیت‌هایی است که می‌توان به‌ دست آورد، از هم‌اکنون پیگیر حرکات، گفتار و احساس خود باشید و ببینید آنجائیکه با عدم پذیرش مواجه شدید، چه کرده‌اید و چگونه بوده‌اید؟ و این جا که مورد پذیرش و تأیید قرار گرفتید، چکار کردید، چه گفتید و چه نگفتید؟! و ….

از همین حالا دست به‌ کار شوید و ده فرمان ذکر شده را به خوبی بیاموزید و به‌ کار گیرید، مطمئن باشید اگر با خود و دیگران روراست باشید و  از به‌ دست آوردن قدرت نفوذ و تأثیر، مقاصد فریب‌کارانه نداشته باشید، خیلی زود، زودتر از آنکه حتی فکرش را بکنید، قرین «موفقیت و شادکامی» خواهید شد، البته این درست است که برای تأثیرگذاری بایستی چیزهایی را در درون خود داشته باشی که دیگران غیر مؤثر، نه، دارند و نه، می‌توانند به‌ دست آورند، من این اطمینان را به شما می‌دهم که عمده‌ ترین و بزرگ‌ترین درصد، جهت متأثر کردن، موضوعات و امور اخلاقی- اجتماعی و انسانی روزمره‌ای است که همه‌ شان اکتسابی‌اند، و چون اکتسابی‌اند، پس هر کس می‌تواند به تناسب تلاش و کوششی که می‌نماید و مساعدت و همگامی‌ایی که محیط و بستر اجتماعی با او به‌عمل می‌آورد به انسانی با نفوذ و تأثیرگذار تبدیل شود.

مجله دنیای زنان

زیبــا شــو دات کام

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. محمد گفت:

  از زحمت شما در به ارامش رسیدن انسانیت ممنونم

  [پاسخ]

 2. هدیه گفت:

  سلام
  مطالبتون خیلی خوبه ممنون
  راستش یه سوال داشتم
  نمی دونم چرا همه دوست دارن اطرافیانشون اون جوری که اونا می خوان زندگی کنن ؟
  واقعا نمی دونم چی کار کنم نمی دونم چه جوری می تونم به اطرافیانم بفهمونم که منم آدمم اون جوری که خودم دلم می خواد ، می خوام زندگی کنم ؟
  چه جوری می تونم خودم باشم خودی که واقعا دوست دارم باشم ؟
  ممنون می شم اگه راهنماییم کنین

  [پاسخ]

 3. مهین گفت:

  سلام مطلب جالبی بود موفق باشید و متشکرم.

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + سیزده =