دسته: رموز همسرداری

۹

راز‌هایی برای موفقیت درقبل و بعد ازدواج

اشتراک با دوستان: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه‌ گاهی زیبا برای تولدی دوباره است؛ مشروط بر آنکه وجوه ضروری این اشتراک، یعنی توانایی‌ها و مهارت‌های خاص و سازنده در تفکر، بینش و عملکرد...

ادامه مطلب.
۳

دوران آشنایی،نامزدی و اشتباهات رایج

اشتراک با دوستان: مقدم دانستن تفاهم بر علاقه گاهی هم بدون اینکه هیچ علاقه و جذابیتی باشد به فکر ایجاد تفاهم هستیم و فکر می‌کنیم با ازدواج علاقه ایجاد می‌شود. همان طور که تنها...

ادامه مطلب.
زندگی مشترک ۱۴

نکاتی که شما را در زندگی مشترک موفق می‌کند

اشتراک با دوستان: شاید مهم‌ترین اتفاق زندگی هر فرد ازدواج او باشد. زمانی که یک زندگی مشترک شروع می‌شود، زن و شوهر در موقعیت خاصی قرار می‌گیرند که قبلاً آن را هرگز تجربه نکرده‌اند...

ادامه مطلب.
خانواده بالنده ۱

آشیانه‌هایی بـالنــده بسازید

اشتراک با دوستان: همه ما در زندگی خود لحظاتی را به یاد داریم که خانواده‌مان عملکرد صحیح و متناسب با ما یا با شرایط داشته‌اند. به موقع به دادمان رسیده‌اند یا  ما را در...

ادامه مطلب.
زندگی زیبا با عشق ۱۱

عشق را به زندگیتان تزریق کنید

اشتراک با دوستان: همسرداری مهارتی است که زوجین با شناخت خصوصیات اخلاقی یکدیگر مانند حساسیت‌ها، توانمندی‌ها و تفاوت‌های اخلاقی می‌توانند به نیازهای طرف مقابل پاسخ دهند، طوری که هر دو احساس رضایت خاطر نموده...

ادامه مطلب.
راز زندگی مشترک شاد ۲

پنج گنج زندگی مشترک

اشتراک با دوستان: همه ما به دنبال عشق در زندگی مشترک می‌‌‌گردیم اما آیا واقعا عشق است که باعث خوشبختی می‌شود؟ عشق در کنار لذت، خوشحالی، اعتماد و شکوفایی شخصی است که معنی پیدا...

ادامه مطلب.