آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

3katieholmes آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصریبا توجه به درخواست های شما عزیزان برای انواع کوتاهی ها مناسب دیدیم این بست را اختصاص دهیم برای پایه و اساس کوتاه کردن مو و انواع مدل های مصری :

مدل های مختلف مو بر اساس زاویه های متفاوتی که مو بر اساس آن کوتاه می شود بوجود می آید. در بعضی از مدلها کوتاهی فقط از یک زاویه استفاده می شود مثل مدل مصری ساده که مو با زاویه ی صفر و مدل تیفوسی که مو با زاویه نود درجه کوتاه می شود . در بعضی از مدلها ، مو ی سر با استفاده از چند زاویه ی متفاوت کوتاه می شود .

مانند مصری فانتزی که از زاویه صفر و نود استفاده می شود یا یا مدل قارچی که باز با زاویه های صفر و نود و در مدل های قارچی فانتزی از زاویه های چهل و پنح درجه نیز استفاده می شود . بنابراین  با کوتاه کردن قسمت های مختلف سر با زوایای متفاوت مدل های متفاوت ایجاد می شود . در زیر حالت های مختلف کوتاه کردن مو با زاویه های متفاوت نشان داده شده است.  ثابت و درست نگه داشتن مو  در این زاویه ها اساس و پایه ی کوتاه کردن مو را تشکیل می دهد. بدون شناخت این زاویه ها و درست نگه داشتن مو در حالت موردنظر هرگز  به یک کوتاهی دلخواه و شیک نمی رسیم .

برای کوتاه کردن مو از زاویه های صفر، چهل و پنج ، نود، صدو ده ، صدو سی و پنج و صدو هشتاد استفاده می کنیم.

0short graduated haircut آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصریشکل بالا نحوه ی گرفتن لایه های ی مو  را در  زوایای چهل و پنج و نود درجه نشان می دهد .

به خاطر سپردن این زوایا بسیا مهم می باشد.

مصری ساده یا مدل کلئوپاترا ( مخصوص موهای بلند و متوسط):

11 آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

۱-     مو را جهت خواب خودش شانه کرده و با اسپری مرطوب می کنیم.

۲-     تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم. ( از فرق سر تا پس سر و امتداد همان تا انتهای گردن به طوری که مو به دو قسمت مساوی تقسیم شود. بعد از تیزی یک کوش تا تیزی گوش دیگر به طور عمودی جدا می کنیم . از قسمت استخوان برجسته ی پشت سر نیز بطور افقی جدا می کنیم. پایین ترین لایه نزدیک گردن را رها می کنیم و بقیه را با کلیپس ثابت می کنیم تا مزاحم کار نشود.)

۳-     در این مدل زاویه ی کوتاهی مو فقط صفر درجه است پس لایه ی اول را  خوب شانه کرده با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم. این لایه ، لایه ی راهنماست. سپس لایه لایه مو را باز کرده با توجه به قد راهنمای زیر مو ها را با زاویه ی صفر درجه کوتا می کنیم تا به مرکز سر برسیم

۴-     هر قسمت جهت خواب خودش کوتاه می شود . دور مشتری می چرخیم و لایه ها را کوتاه می کنیم. مو به هیچ عنوان به سمت چپ یا راست کشیده نمی شود . منظورم این است لایه های مو حرکت نمی کنند این شما هستید که باید حرکت کنید تا زاویه ی صفر درجه ی مو تغییر نکند و مو درست کوتاه شود.

۵-     سپس نوبت به قسمت های بغل سر می رسد . یک لایه بطور افقی از یغل سر جدا کرده و با نزدیک ترین لایه ی راهنما ی پشت گوش و با زاویه  ی  صفر درجه این لایه را کوتاه می کنید. سپس لایه ی بعدی را هم همینطور یه طور افقی حدا کرده و کوتاه می کنیم تا لایه ی بغل کاملا کوتاه شود. برای طرف دیگر نیز همین کار را انجام دهید. و در نهایت چک افق را جهت حسن ختام کار انجام می دهیم.

در این مدل کوتاهی مو به حالت صاف و در انتها در امتداد یک خط راست افقی دیده می شود .

مصری ویدل ساکسون: ( مخصوص موهای کوتاه )

تقسیم بندی پنجگانه ی سر ا انجام می دهیم . در این مدل لایه ی اول  موی پشت سر با زاویه ی ۹۰ درجه کوتاه می شود. بلندی این لایه حدود ۳ سانتی متر است . این لایه کمی حالت پفی به مو ها می دهد.

بقیه درست مثل موارد مصری ساده است بجز این که قسمت های جلوی گوش را خوب شانه کرده و به پشت گوش می کشیم و بعد همه را با راهنمای بغل گوش و با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم . این قسمت را چون پشت گوش کشیده ایم کمی بلند تر و به حالت اریپ در می آید . و به همین علت این قسمت را بعد از کوتاهی بصورت مستطیل های کوچک دوباره کنترل کرده و اضافات مو را بطورت اریپ کوتاه می کنیم . در نهایت دو تیکه ی جلوی گوشها کمی بلند تر و به حالت اریپ و نوک نیز باقی می ماند.

مصری فانتزی :

مصری فانتزی با چتری جلوی سر متمایز می شود.

ابتدا مو را به صورت مدل مصری ویدل ساکسون کوتاه می کنیم بعد یک مستطیل از هشت ابرو تا هشت ابرو ( یعنی درست جایی از ابرو که به طرف پایین قوس برمی دارد ) یا به عبارتی از قله ی هر دو ابرو یک مستطیل از جلوی سر جدا می کنیم و امتداد می دهیم و یک لایه هم از مرکز سر بر می داریم . این مستطیل را با کلیپس جدا می کنیم. سپس بلندی قد چتری را که در این مدل تا وسط دو ابرو است مشخص کرده و یک لایه ی کوچک از جلوی سر جدا کرده و به اندازه ی وسط دو ابرو کوتاه می کنیم . این لایه ، لایه ی راهنما است . سپس همه ی مستطیل جدا شده را با کمک لایه ی راهنما با زاویه ی نود درجه کوتاه می کنیم . ( قد چتری جلو به دلخواه مشتری می تواند بلند تر نیز باشد . حتما این مورد را با نظر مشتری هماهنگ کنید ) حالا این مستطیل را به سه یا چهار مستطیل کوچکتر تقسیم کنید و کوتاه بلندی  موها ی آن را مرتب کنید .

در عکس زیر موهای جلوی گوش به عقب کشیده نشده و دقیقا به اندازه ی قد راهنمای پشت گوش کوتاه شده است .

2pics of short haircuts 08 آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

3katieholmes آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

 

مصری مدل ژان پییر:

4VictoriaBeckhamHaircut main Full آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

از پشت سر لایه ی اول با زاویه ی صفر درجه کوتاه می شود . این لایه لایه ی راهنماست . لایه های بعد را تا مرکز سر با زاویه ی چهل و پنج درجه کوتاه می کنیم . دور تادور سر می چرخیم و هر لایه را در جهت خواب خودش با زاویه ی چهل و پنج درجه و به طور افقی کوتاه می کنیم . قسمت های بغل را از زیر با کمک بلند ترین قد راهنمای پشت گوش با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم . بعد قسمت های بغل را بسته به حجم مو به یک یا دو لایه تقسیم کرده و به طور اریپ به طرف صورت کشیده با در نظر گرفتن قد راهنما کوتاه می کنیم. که باز حالت نوک تیزی به جلوی مو می دهد . در آخر هم یک مستطیل از هست ابرو تا هشت ابرو جدا کرده و آن را با راهنمای بلندی دو طرف طول مستطیل کوتاه می کنیم. درواقع کوتاه بلندی ها را مرتب می کنیم.

مصری مدل سوفیا ( برای موهای بلند) :

5sofia آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم.

مدل سوفیا مانند مدل کلئوپاترا کاملا زا زاویه ی صفر درجه کوتاه می شود . ولی در مدل کلئوپاترا انتهای مو به حالت یک خط صاف دیده می شود . براشینگ آن نیز به همان صورت است ولی در مدل سوفیا انتهای مو به سمت داخل حلقه می شود.

مانند مدل کلئوپاترا تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام دهید. لایه ی اول از پشت سر با زاویه ی صفر درجه کوتا می شود. در لایه ی دوم نیز با زاویه ی صفر درجه و با توجه به قد راهنمای زیر نیم الی یک سانتی متر  بلند تر کوتاه می شود . بقیه ی لایه ها با در نظر گرفتن قد راهنمای زیر کوتاه می شود. این نیم سانت بلندی باعث می شود که مو به طرف داخل قشنگ حلق شود. و براشینگ آن نیز  به سمت داخل است.

مدل های کلئوپاترا و سوفیا با درخواست مشتری می توانند در جلوی سر چتری داشته باشند. که چتری کلتوپاترا بصورت صاف و چتری سوفیا بصورت کلوش است.

6chatri saf آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

چتری کلتوپاترا بصورت صاف

7chatri kalosh آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

چتری سوفیا بصورت کلوش

با تشکــــر از دنیای عزیز

زیبــــا شــو دات کام

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

۴۳ پاسخ‌ها

 1. d.o گفت:

  سلام من موهام فره و مامانم گیر داده الا بلا باید موهاتو کوتاه کنی اونم از نوع مردونش
  دوس ندارم کوتاه کنم چون بهم نمیاد مثلن فرض کنید موهامون فره از پشت گردن کوتاه کنیم میاد بالای گوش وا میسه
  من موهام تو تابسون تا بالای باسنم بود ولی کوتاه کردم تا شونه هام الان یه ذره از پشت گردنم پایینه چون فره
  حالا اگ پسرونش کنم چی میشه؟
  تورو خدا راهنمایی کنید من چه مدلی بزنم که اونطوری نشه با این ک دلم نمیخاد کوتاه کنم ولی مامانم کوتاه بیا نیست
  تو رو خدا تا وقتی نرفتم ارایشگاه بگید چه مدلی بزنم ک فر نشه بره بالا ک کوتاه تر دیده بشه
  صورتم کشیدس سفیدم اصلنم موی کوتاه بهم نمیاد
  تو رو خدا کمکم کنید
  اگ کوتاه کردم خبر میدم ولی تااون موقه شما راهنماییم کنید😭😭😭💁💁💇💇💇👸👸

  [پاسخ]

 2. منیژه گفت:

  ممنونم از توجهتون به سوالها اگه ممکنه مدل تیفوسی را با شکل اموزش دهید

  [پاسخ]

 3. سپیده گفت:

  من مو هام صاف بودن ولی بعدازمدتی یکم فرشده ووقتی بازمی کنم تاپایین سینه هام میادوصورتم یکمی برنزس موهاموچطوری بزنم

  [پاسخ]

 4. یلدا گفت:

  سلام ممنون نایس بودن

  [پاسخ]

 5. سوسن گفت:

  با سلام از توضیحات شما لطفا مدل قارچی و تخم مرغی را برایم با زاویه های آن و تصویرتوضیح دهید ممنون همواره موفق /موید /سر بلند باشید

  [پاسخ]

 6. مرجان گفت:

  با سلام و تشکر از سایت خوب و آموزندتون
  نمیدونم چرا تصاویرتون باز نمیشه خیلی دوست داشتم انواع کوتایه مصری رو با تصویر ببینم اما نشد یعنی عکسها باز نشد
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

 7. مرجان گفت:

  ba salam mamnoon az site khoobetoon nemidoonam chera axatoon baz nemishe kheili doost dashtam kootahie mesri ro ba tasviresh bebinam ama movafagh nashodam mamnoon misham rahnamaee konid.

  [پاسخ]

 8. marzi گفت:

  salam .bebakhshid aksa bala nemian

  [پاسخ]

 9. حکیمه گفت:

  اگر امکان داشته باشه ارایش را به صورت فیلم در سایتتون بذارید متشکرم

  [پاسخ]

 10. حکیمه گفت:

  SLM KHEILI MERSI AZ SAITETON , TASHAKORATE LAZEM

  [پاسخ]

 11. حکیمه گفت:

  خیلی خوشم اومد از سایتتان …….. متشک……………..رم

  [پاسخ]

 12. پری گفت:

  لطفا اموزش کوتوباهی پایه رو کامل بگذارید بصورت تصویری خط راهنما برای لایه های بعد رو خوب توضیح بدید قسمت جلوی مو رو کامل توضیح بدید ومدل کلوش رو کامل بصورت تصویری برای مبتدیان توضیح بدید ممنون از زحمات بی دریغتون.

  [پاسخ]

 13. shabnam گفت:

  توروخدا نحوه کوتاهی و تقسیم قبل از کوتاهی رو با تصویر یا عکس نشون بدید حتی شده روی سر کودک برای ما که مبتدی هستیم این نوشته ها قابل فهم نیست

  [پاسخ]

 14. ستاره گفت:

  سلام لطفا مدل پر را هم توضیح بدید به صورت تصویری لطفا

  [پاسخ]

 15. mahsa گفت:

  slm man asheqe saite shomam,khaste nabashid

  [پاسخ]

 16. شهلا گفت:

  سلام مطالبتون خیلی خوب و اموزنده بود.میشه مدل عایشه هم اموزش بدید ممنون.

  [پاسخ]

 17. سارا گفت:

  سلام من موهام چون خیلی بلنده و تا روی باسنم می رسه ولخت مشکی دوست دارم موهامو کوتاه کنم چون صورتم سفید گرده به نظر شما چطور مویی بهم میاد

  [پاسخ]

  ملیکا بینا پاسخ در تاريخ خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۴:

  سلام اگه خیلی کوتاه نمیخواهید بشه که خورد یا لیر هم مناسبه…شاد و تندرست باشید

  [پاسخ]

 18. قویینی گفت:

  روی موی دماغ هم جواب میده

  [پاسخ]

 19. baran گفت:

  اموزش کوتاه کردن مدل عروسکی هم بزارید

  [پاسخ]

 20. razi گفت:

  سلام ممنون از مطالبتون خوب بود

  [پاسخ]

 21. Azam گفت:

  سلام تازه با سایتتون اشنا شدم ازتون ممنونم.

  [پاسخ]

 22. جعفر گفت:

  سام علیک… خیلی توپ بود…. بشه رو پشم سینه ام اجرا کنم این مدل مصری را
  با تشکر از زحمات بی شایبه شما
  امضا…. جعفر

  [پاسخ]

 23. نوشين گفت:

  خیلی اذیت میشدم برا رفتن به کلاس شما کلی از مشکلاتم حل کردین

  [پاسخ]

 24. نوشين گفت:

  سلام من تازه اشنا شدم با شما عالیی بود ممنونتونم همیشه دعاتون میکنم

  [پاسخ]

 25. زهرا گفت:

  سلام من فردا امتحان عملی دارم خواهشا میشه مدل قارچی رو کامل بهم توضیح بدین وباچه زاویه ای کوتاه میشه؟همین جا جواب بدین

  [پاسخ]

 26. سیما گفت:

  سلام من موهام الآن کوتاست و صورتم کشیده وخیلی لاغره نمیدونم جلو موهاموچطوری کوتاهکنم تا صورتم گردوپرتربه نظربرسه لطفا عکسی وکه جلو مو رو نشون بده بفرستیدباتشکر

  [پاسخ]

 27. سوت دل گفت:

  سلام خیلی عالی بودن

  [پاسخ]

 28. زینب گفت:

  سلام چرا قسمت پرسش و پاسخ خرابه

  [پاسخ]

 29. زینب گفت:

  سلام در مورد مدلی که گفتم مطلب میذارید

  [پاسخ]

 30. زینب گفت:

  سلام من تازه عضو شدم لطفا درباره کوتاهی مدل موریس مطب بذارید
  مرسی

  [پاسخ]

 31. samira گفت:

  سلام امکانش هست تقسیم بندی پنج گانه مو را با عکس بگید ممنون

  [پاسخ]

 32. azy گفت:

  …..بیشترمدلهای کوتاهی تون مناسب موهای صاف نازک وطلایه (موی اروبایی)بهترنیس بیشتر ازرمدلهای کوتاهی وحتی مدل رنگ وهایلایتهایی که مناسب موهای فر مجعد وتیره وضخیمه(موی اسیایی) توی سایتون گفته بشه؟!تشکر

  [پاسخ]

 33. s,h گفت:

  سلام من پسرم موهام بلنده تا رو کمر و لخته.می خوام کوتاه کنم از مدل های مصری کدمو پیشنهاد میدین وصورتم گرده

  [پاسخ]

  ملیکا بینا پاسخ در تاريخ اسفند ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۰۱:

  سلام-باب گرد خوبه آموزشش را هم توی سایت میتونید پیدا کنید-شاد و تندرست باشید

  [پاسخ]

  s,h پاسخ در تاريخ اسفند ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۵۱:

  مرسی ملیکا جان ولی این مدل خیلی کوتاهه میشه یه مدل بگی که بلند تر باشه.مرسی

  [پاسخ]

  ملیکا بینا پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۳:

  سلام-این سلیقه ای میتونید به آرایشگرتون بگید همین مدل بلند بزنه یعنی هر مدلی که شما میخواهید طولش را در آرایشگاه خودتون تعیین میکنید …یا پیشنهاد میکنم از کاتالوگ مدلها توی آرایشگاه مدلی را انتخاب کنید و بزنید-موفق و نتدرست باشید

  [پاسخ]

  s,h پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۵:

  مرسی

  [پاسخ]

 34. m.a گفت:

  اموزش عالی است .

  [پاسخ]

 35. SEDI گفت:

  سلام و خسته نباشید
  امکانش هست که برای صورتهای گرد مدل موهای کوتاه را بگذارید اگه اسم مدل و عکسش هم باشه کفایت میکنه

  [پاسخ]

  ملیکا بینا پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۲۹:

  سلام.مدلهای نامتقارن بهترین است.مدل موهایی که در قسمت تاج سر، پر و بلند باشد.این دو عکس را مشاهده کنید.شاد و تندرست باشید
  http://www.uploadup.com/di-YOGE.jpg
  http://www.uploadup.com/di-PVCD.jpg

  [پاسخ]

 36. sepideh گفت:

  سلام.واقعا عالی بود

  [پاسخ]

 37. zhaleh گفت:

  سلام متشکر از تمام موضوعات مفید و ارزشمندتون اگه براتون امکان داره از کوتاهی مو بیشتر مطلب بزارین لطفا بازم ممنون و متشکر عالیه..

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *