برچسب گذاری توسط: داستان کوتاه

۸

دل کندن

اشتراک با دوستان: جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود. زندگی را تماشا می کرد. رفتن و ردپای آن را. و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون، به در...

ادامه مطلب.
آفتابگردان ۳

ما همه‌ آفتابگردانیم

اشتراک با دوستان: گل آفتاب گردان رو به نور می چرخد و آدمی رو به خدا . ما همه‌ آفتابگردانیم. اگر آفتابگردان‌ به‌ خاک‌ خیره‌ شود و به‌ تیرگی، دیگر آفتابگردان‌ نیست. آفتابگردان‌ کاشف‌...

ادامه مطلب.